Apartmani Jurina

 

U cijenu apartmana uračunavaju se: opskrba vodom, električnom energijom, energijom za kuhanje, grijanje vode, posteljina i ručnici  prilikom dolaska u apartman.

Nije dopušteno unositi  u apartman aparate potrošače  električne energije bez dozvole  vlasnika apartmana.

Nije dopušteno iznositi  iz apartmana  vlasništvo vlasnika apartmana ( stol, stolice, deke, ručnici....)

Za vrijeme korištenja apartmana dužni ste sami održavati red i čistoću istog.

Ukoliko imate rezerviran apartman, molimo Vas da Vaš dolazak bude iza 14:00 sati.

Na dan odlaska mole se cijenjeni gosti da apartman napuste do 10:00 sati, dulje zadržavanje obvezuje plaćanje za još jedan dan.
 

Nije dozvoljeno remećenje reda i mira od 00:00 do 9:00 sati.

Molimo Vas da ne uvodite životinje.

Nije dopuštena posjeta, niti ugošćavanje drugih gostiju, osim onih koji borave u apartmanu.

Ukoliko se odlučite da Vaš ugovoreni boravak prekinete ranije, dužni ste platiti cijelu rezervaciju boravka.

Cijena za upotrebu  apartmana za cijelo ugovoreno razdoblje naplaćuje se prije početka uporabe istih.

Kod odlaska dužni ste pozvati domaćina da pregleda apartman, kao i nadoknaditi eventualno nastalu štetu na uređajima i inventaru.

Ukoliko ste račun platili turističkoj agenciji dužni ste ga predočiti svojem domaćinu.

                                                                                                     
Napomena:
Kućni red sastavljen je prema posebnim uzancama u ugostiteljstvu.